بایگانی دسته: سبک های معماری

۰۳
مرداد

آشنایی با سبک معماری هنر نو

سبک معماری هنر نو سبکی است که در اواخر قرن نوزده پدید آمد و تا اوایل قرن بیستم هم بیشتر دوام نداشت این سبک از معماری بیشتر از اشکال طبیعت و گیاهان ایده می‌گرفت و از شکل ظاهری آن‌ها بهره می‌برد انحنا و خمیدگی از ویژگی‌های این سبک از معماری است معماری هنر نو عمر کوتاهی داشت و در این مدت کوتاه شهر پاریس از...
۰۳
مرداد

آشنایی با معماری گوتیک (Gothic)

سبک معماری گوتیک سبکی است که پس از مدت‌ها یک پیشرفت و تغییر نسبتا اساسی را با خود به همراه آورد و به همگان نشان داد این سبک از معماری که دستاورد اروپایی‌ها بود، ساختمان‌ها و بناهایی را به وجود آورد که بلندتر بودند، سبک‌تر بودند و از نسبت به دیگر سبک‌های معماری پیش از خود بسیار بیشتر خودنمایی می‌کردند...